Είναι πολυγλωσσικό.

Είναι πολυγλωσσικό.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Είναι πολυγλωσσικό. Μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα τους ξενόγλωσσους πελάτες σας, μιλώντας στη γλώσσα τους μέσω της εφαρμογής με πραγματική μετάφραση.

Είναι γρήγορο. Μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου για το προσωπικό σας, αφού ουσιαστικά οι πελάτες αποφασίζουν και παραγγέλνουν μόνοι τους.